Tormafölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletet-tervezete a településkép védelméről
Tormafölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) bekezdés 1. pontja, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57§ (2)-(3) bekezdése, valamint a
településkép védelméről szóló 2016. Évi LXXIV. törvény 2§. (2) bekezdése alapján a következőket rendeli el: