Tormafölde Község Településrendezési Tervének  módosítása
Tormafölde Község Önkormányzata 2021. február 9-én és május 17-én döntött a Településrendezési Tervek  módosításáról.
Várjuk a lakosság, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, a működésével vagy a tevékenységével
a település területét érintő valamennyi civil szervezet, valamint az egyház észrevételeit, javaslatait a tervmódosítással kapcsolatosan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tormafölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletet-tervezete a településkép védelméről
Tormafölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) bekezdés 1. pontja, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57§ (2)-(3) bekezdése, valamint a
településkép védelméről szóló 2016. Évi LXXIV. törvény 2§. (2) bekezdése alapján a következőket rendeli el: