Tisztelt Ebtartók! Kedves Kutyatulajdonosok!
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat
- ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
A 2023. évi ebösszeírás céljából kérem az Önkormányzat közigazgatási területén tartott, négyhónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy
az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalhoz eljuttatni szíveskedjen 2023. szeptember 30. napjáig.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. Az adatbejelentő lapok átvehetők az önkormányzatnál, hivatalban és letölthető a település honlapjáról.
 
A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
·         postai úton: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 8878 Lovászi, Kutfej utca 112.
·         személyesen az Önkormányzatnál vagy a Hivatalban
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. 
A bírság összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000,- Ft.
 
Együttműködésüket köszönöm!
 
Lovászi, 2023. július 20.
dr. Novák Anett - jegyző
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------