A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK)
a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény alapján a 3 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú
földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.
Hirdetmény a nemzeti földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------